JAUNUMI
Māra Špicberga
14.02.2018
19.03. 4 semināru cikls pirmdienās un trešdienās: Dvēseles antropoloģija http://jardi.lv/?lapa=seminari#s32
Māra Špicberga
14.02.2018
3.03. 4 semināru cikls sestdienās: Dvēseles antropoloģija http://jardi.lv/?lapa=seminari#s8

Atpakaļ
DATUMS TRENERIS TRENIŅŠ/apraksts LAIKS CENA/neietver PVN V
19.03
pirmdiena (pieteikšanās līdz 16.03)
21.03.
26.03.
28.03.
Māra
Špicberga
Māra
Špicberga

Biznesa vadības
trenere, mentore
Dvēseles antropoloģija. Saskarsmes šķēršļi un tikumi
Bieži sadzīvē lietojot izteicienu: „man par to sāp sirds”, mēs paši neapzināmies to dziļo un ļoti nopietno ziņu, ko šī izteiksme cenšas pavēstīt.

Dzīves gaitā esam apguvuši kā diezgan veiksmīgi tikt galā ar klepu vai galvassāpēm. Mēs izprotam, kādēļ tas notiek un kas kurā gadījumā jādara. Dažādu, visvairāk gan vēsturisku apstākļu dēļ, līdz mūsu pieredzei tik pat dabiski nav nonākušas prasmes saredzēt un pareizi novērtēt simptomus, kas liecina par nopietniem bojājumiem mūsu dvēselē. Mēs par tiem neaizdomājamies, jo par tiem nezinām.
Lejuplādēt semināra plānu
18:00 – 20:00 100.00 euro/
četru nodarbību cikls
.
(pieteikšanās līdz .)
Arnolds
Brūders
Arnolds
Brūders

Biznesa vadības
treneris
Pārdošanas psiholoģija. DiSC
Profesionāls un pieredzējis pārdevējs prot atrast pieeju visdažādākajiem klientiem. Šim nolūkam lieti noder padziļināta izpratne par klientu uzvedības tendencēm, spēja šīs tendences atpazīt, saprast, kādi faktori iedarbojas uz tās vai citas grupas klientiem kā motivatori, lai izvēlētos tieši jūsu piedāvājumu.
Lejuplādēt semināra plānu
.
(pieteikšanās līdz .)
Aigars
Kokins
Aigars
Kokins

Finanšu
konsultants,
biznesa vadības treneris
Cēloņu analīze (RCA - Root cause analysis)
Uzņēmuma darbinieku karjeras izaugsme lielākoties ir nepārtraukts process.Pieaugot pienākumiem un atbildībai, līdz ar līdera, saskarsmes un personāla vadīšanas prasmēm vadītājiem palielinās vajadzība pēc pamatzināšanām cēloņu analīzē un risku novērtēšanā. Cēloņu analīzes un risku novērtēšanas pamatkoncepciju apskats un kopsakarību attēlojums ar praktiskiem piemēriem jums palīdzēs iegūt šīs prasmes.
Lejuplādēt semināra plānu
.
(pieteikšanās līdz .)
Māra
Špicberga
Māra
Špicberga

Biznesa vadības
trenere, mentore
Motivējoša vadība. Nemateriālā motivācija. Cikls: Veikalu vadītāju skola
Nemateriālā motivācija. Kāda ir tās cena? Pamata un augstākie ieguvumi. Kā šo ieguvumu saskaņa ar komandas dalībnieku vērtībām kļūst par komandas augstāko ieguvumu un spēcīgu nemateriālu motivatoru. Vērtību saderība un nesaderība. Ko darīt, ja vērtības nesakrīt? Vai eksistē ideālas vērtības? Personiskās izaugsmes vektors. Faktori, kas veicina motivāciju. Septiņas klasiskas vadītāju kļūdas, kas demotivē darbiniekus. 
.
(pieteikšanās līdz .)
Aigars
Kokins
Aigars
Kokins

Finanšu
konsultants,
biznesa vadības treneris
Finanšu pamati tirdzniecības vadītājiem. Cikls: Veikalu vadītāju skola
Uzcenojums, atlaide, krājumu aprite – ietekme uz finanšu rezultātu; Izpratne par galvenajiem tirdzniecības efektivitātes un finanšu rādītājiem (KPI); Esošo cenu veidošanas un finanšu instrumentu izpratne un pielietojums tirdzniecības procesā; Darbaspēka izmaksu plānošana un efektivitāte atkarībā no tirdzniecības rezultāta; Citu saimniecisko resursu plānošana un ietekme uz rezultātu; Cenu un atlaižu veidošanas pamati.
.
(pieteikšanās līdz .)
Māra
Špicberga
Māra
Špicberga

Biznesa vadības
trenere, mentore
Veikala komandas vadība. Cikls: Veikala vadītāju skola
Vadītāja funkcijas un lomas veikala vadības procesos. Izpratne par līderi un līdera prasmēm. Sapratne par sev raksturīgo vadības stilu, tā stiprajām un vājajām pusēm, uzlabojumu iespējām. Prasme atšķirt un izvēlēties atbilstošāko vadības stilu un vadības pieejas. Spēja saskatīt un analizēt savas uzvedības cēloņus dažādās situācijās un labāk izprast citu cilvēku uzvedību. Kā pēc uzvedības pazīmēm precīzāk noteikt cilvēku izjūtas, domas un vajadzības? Cēloņi, kas samazina un paaugstina cilvēku motivāciju. Programma veidota uz "Inscape Publishing" izstrādātā DiSC® personiskā uzvedības stila modeļa bāzes. 
.
(pieteikšanās līdz .)
Māra
Špicberga
Māra
Špicberga

Biznesa vadības
trenere, mentore
Klientu servisa vadība. Cikls: Veikalu vadītāju skola
Efektīva saskarsme ar klientu. Sarežģītas situāciju risināšana klientu apkalpošanā. Klientu lojalitātes paaugstināšanas iespējas. Izpratne par savām klientu apkalpošanas dabiskajām tendencēm. Iemaņas iepriekš paredzēt un ietekmēt klientu uzvedību attiecībās ar pakalpojumu sniedzēju. Programma veidota uz "Inscape Publishing" izstrādātās DiSC® personiskā uzvedības stila modeļa bāzes. 
.
(pieteikšanās līdz .)
Māra
Špicberga
Māra
Špicberga

Biznesa vadības
trenere, mentore
Laika vadība. Cikls: Veikala vadītāju skola
Laika vadība kā spēcīgs motivējošas vadības instruments. Programma veidota uz „Inscape Publishing” izstrādātās laika vadības prasmju Time Mastery (TM) programmas bāzes un apskata svarīgākās laika vadības kategorijas: Attieksme, Mērķi, Prioritātes, Analizēšana, Darba plānošana, Laika plānošana, Traucējumi, Sanāksmes, Rakstveida komunikācija, Deleģēšana, Vilcināšanās, Komandas laiks. Tēmas tiek skatītas, domājot tieši veikalu vadītāju ikdienas vajadzībām darbu un laika plānošanā.
.
(pieteikšanās līdz .)
Māra
Špicberga
Māra
Špicberga

Biznesa vadības
trenere, mentore
Merčendaizinga pamatprincipi. Cikls: Veikalu vadītāju skola
Kas ir merčendaizings? Merčendaizinga galvenie uzdevumi. Merčendaizinga pamatprincipi. Preces ceļš veikalā. Instrumenti merčendaizinga efektivitātes noteikšanai un celšanai.
.
(pieteikšanās līdz .)
Arnolds
Brūders
Arnolds
Brūders

Biznesa vadības
treneris
Personiskās uzvedības stils (DiSC)
Emocionālā inteliģence veidojas no sevis un citu izpratnes, savu emociju vadības prasmes, savas motivācijas uzturēšanas spējām, kā arī spējas būt iejūtīgam un veidot uzticamas partnerattiecības. Izprast sevi un citus lieliski palīdz DiSC® personiskā uzvedības stila profils un personiskā uzvedības stila izpratnes nodarbības.
Lejuplādēt semināra plānu
.
(pieteikšanās līdz .)
Aigars
Kokins
Aigars
Kokins

Finanšu
konsultants,
biznesa vadības treneris
Inteliģentu cenu veidošanas un finanšu pamati pārdevējiem un cenu veidotājiem
Cenu veidošana pakalpojumu industrijās, mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā; Uzcenojums, atlaide, krājumu aprite – ietekme uz finanšu rezultātu; Izpratne par galvenajiem tirdzniecības efektivitātes un finanšu rādītājiem (KPI); Cenu veidošanas instrumentu izveide un pielietošana.
Vairāk par programmām, kontaktinformācija un pieteikšanās:

Pieteikuma forma:
Vārds, uzvārds / Firma*
E-pasts*
Tālrunis
Personu skaits
Papildus informācija
pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2018. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta