JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Personiskās efektivitātes palielināšana

Personiskā snieguma efektivitāte ir svarīga katram veiksmīgam cilvēkam. Kā kļūt veiksmīgākam savas dzīves un darba mērķu un rezultātu sasniegšanā? Ko un kā iespējams darīt pašam ar sevi, lai spētu efektīvāk paveikt iecerēto? Kādas slēptās rezerves atrodas mūsos pašos? Ja tās atklājam un izmantojam dzīvē, iespējams, mums daudz labāk veicas it viss, ko darām.
Jūsu ieguvumi:
 • sevis, savu stipro un vājo pušu apzināšanās;
 • izpratne par to, kas notiek, ja jūs par daudz izmantojat savas stiprās vai vājās puses;
 • spēja pielāgot savu uzvedību stresa situācijās;
 • prasme efektīvāk komunicēt konfliktu situācijās un rast konfliktu risinājumus;
 • izpratne par to, kā citi uztver jūs un jūsu uzvedību;
 • māka darba izpildes laikā veidot efektīvu saskarsmi ar dažāda uzvedības stila cilvēkiem;
 • izpratne par pašmotivācijas uzturēšanas veicinošajiem faktoriem un to paplašināšanas iespējām;
 • prasme izvirzīt mērķus un organizēt sevi to sasniegšanai;
 • izpratne par savu pieeju darba izpildei un prasme atrast efektīvākos darba plānošanas un veikšanas paņēmienus;
 • noskaidrotas personiskās prasmju un zināšanu attīstības vajadzības;
 • izveidots personiskais zināšanu un prasmju attīstības plāns.
Nodarbību norise
Grupas treniņā ar personiskās efektivitātes uzlabošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem tiek strādāts gan individuāli, gan darbā pa pāriem un nelielās grupās, pildot praktiskos uzdevumus, daloties pieredzē un mācoties no savas pieredzes, analizējot, diskutējot un izdarot secinājumus, izmantojot īpaši piemeklētas un sagatavotas situāciju un lomu spēles. Nodarbības laikā izveidojam individuālo prasmju efektīvas tālākās attīstības plānu.
Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts, kā arī video treniņa metodes.

Individuālas nodarbības dod iespēju izveidot tieši jums īpaši sagatavotu personības attīstības programmu. Tajā jums būs iespēja pašam nonākt pie nepieciešamajiem lēmumiem sevis attīstībai un izskatīt tieši jums nepieciešamās tēmas, par kurām nāksies aizdomāties un rast atbildes vairākās 2-3 stundu sesijās sadarbībā ar treneri (kouču – coach).
Norises ilgums
Kursa ilgums grupām – 2 dienas (pa 8 stundām). Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespējams sagatavot paplašinātu kursu vairākām dienām, atbilstoši individuālām vajadzībām un vēlmēm. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
Individuālas nodarbības – sākot no trim 2-3 stundu sesijām.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta