JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Personiskās uzvedības stils (DiSC)

Emocionālā inteliģence veidojas no sevis un citu izpratnes, savu emociju vadības prasmes, savas motivācijas uzturēšanas spējām, kā arī spējas būt iejūtīgam un veidot uzticamas partnerattiecības.
Izprast sevi un citus lieliski palīdz DiSC® personiskā uzvedības stila profils un personiskā uzvedības stila izpratnes nodarbības.
DiSC® personiskā uzvedības stila profila sistēmu izstrādājusi kompānija „Inscape Publishing” (ASV). Šo sistēmu kā efektīvu personiskās attīstības mācību līdzekli izmanto vairāk nekā 30 miljoni cilvēku 80 pasaules valstīs.
Jūsu ieguvumi
Apgūstot DiSC® Personiskā uzvedības stila profilu un izmantojot DiSC® testa rezultātus, jūs:
 • pilnveidosiet izpratni par sev raksturīgo uzvedības stilu, savām stiprajām un attīstāmajām personiskās uzvedības tendencēm;
 • spēsiet saskatīt un analizēt savas uzvedības cēloņus dažādās situācijās un labāk izprast citu cilvēku uzvedību;
 • izpratīsiet, kā pēc vienkāršām uzvedības pazīmēm noteikt citu cilvēku uzvedības stilus;
 • iemācīsieties pielāgot savu uzvedību, lai samazinātu iespējamos konfliktus, kas rodas nesaprašanās dēļ;
 • spēsiet pēc uzvedības pazīmēm precīzāk noteikt cilvēku izjūtas, domas un vajadzības;
 • mācēsiet atpazīt cēloņus, kas samazina un paaugstina cilvēku motivāciju, un pratīsiet tos ievērot;
 • izveidosiet un varēsiet īstenot personisko rīcības plānu savas uzvedības un sevis efektīvai vadībai;
 • pratīsiet būt veiksmīgāki saskarsmē un efektīvāk rīkoties dažādās sarežģītās situācijās;
 • saņemsiet DiSC® personiskā uzvedības stila profila izdruku, gūstot pilnīgu priekšstatu par savu dabisko uzvedības stilu un uzvedības tendencēm.
DiSC® personiskā uzvedības stila profila sistēma veiksmīgi izmantojama, papildinot zināšanas un prasmes citās mācību nodarbībās - profesionālās mācību programmās, kas veidotas, pamatojoties uz šo uzvedības teoriju un praksi:
 • Efektīvas vadības prasmes
 • Efektīva komandas vadība
 • Klientu lojalitātes palielināšana, ceļot apkalpošanas līmeni
 • Profesionāls serviss
 • Sevis, citu un darba izpildes vadība
Norises ilgums
Pamata kursa ilgums – 1 diena. Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespējams sagatavot paplašinātu kursu vairākām dienām, atbilstoši individuālām vajadzībām un vēlmēm. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
 
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta