JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Sevis, citu un darbu izpildes vadība

Labs vadītājs un komandas līderis tiek augstu vērtēts un ir pieprasīts darba tirgū. Vadītājam, strādājot ar cilvēkiem, informāciju, pieņemot lēmumus, jāprot pildīt dažādas lomas, kurās nākas saskarties gan ar paša, gan citu, gan dažādu darba procesu tiešu vai netiešu vadību.
Jūsu ieguvumi:
 
  • pilnīgāks priekšstats par vadītājam veicamajām funkcijām un lomām uzņēmuma vadības procesos;
  • izpratne par līderi un līdera prasmēm, starpību starp vadītāju-līderi un vadītāju-administratoru;
  • sapratne par sev raksturīgo vadības stilu, tā stiprajām un vājajām pusēm, uzlabojumu iespējām;
  • prasme atšķirt un izvēlēties atbilstošāko vadības stilu un vadības pieejas, motivējoši vadot darbiniekus;
  • iemaņas praktiski pielietot atbilstošos vadības paņēmienus, lai nodrošinātu efektīvu darba uzdevumu izpildi;
  • paplašināts ieskats 21. gadsimta praktisko līderu „darba portfelī”;
  • izstrādāts plāns savu vadības prasmju praktiskai uzlabošanai un pilnveidei.
Nodarbību norise
Kurss tiek veidots atbilstoši konkrētā uzņēmuma vadītāju vēlmēm un vadības prasmju līmenim, kopējai situācijai komandā.
Treniņā teorētisko nostādņu apguve tiek saistīta ar praktisko uzdevumu un vingrinājumu izpildi, situāciju un lomu spēlēm un mācīšanos no pieredzes. Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 2 dienas (16 stundas). Ievērojot grupas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot programmu arī īsākam vai ilgākam laika periodam vai nodarbību ciklam.
 
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta