JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"
Inteliģentu cenu veidošanas un finanšu pamati tirdzniecības vadītājiem, cenu veidotājiem un pārdevējiem

Uzņēmuma peļņa vai zaudējumi ir atkarīgi no Ieņēmumiem jeb Pārdošanas, no kuras atņemtas Izmaksas. Cerams, ka kaut kas paliek arī pāri. Ieņēmumus ietekmē gan noteiktā cena, gan pārdotais vienību daudzums, gan piešķirtās atlaides. Ikdienā cenu veidošanā var būt iesaistīts gan uzņēmuma īpašnieks, gan tirdzniecības vadītājs, gan produktu menedžeri, gan pārdevēji, kam arī var būt zināmas pilnvaras piešķirt klientiem atlaides pārdošanas brīdī. Lai gan cenas un atlaides noteikšana bieži ir kā spēle pārdošanas procesa laikā, tomēr pastāv absolūti skaidras un pietiekoši vienkāršas matemātiskas sakarības, kuras ievērojot, cenu noteikšana pārdošanas procesā var tikt ievērojami atvieglota. Pieņemot inteliģentus cenu veidošanas lēmumus tas vistiešākajā mērā ietekmēs uzņēmuma peļņu.
 
Jūsu ieguvumi:
 • finanšu pamatelementu definīciju un sastāvdaļu pārzināšana;
 • pilnīgāks priekšstats par finanšu atskaišu kopsakarībām un izplatītākajiem pamatpostulātiem;
 • pārskats par cenu veidošanas metodēm, matemātiskajām sakarībām;
 • cenu veidošana tirdzniecībā, pakalpojumu nozarē, ražošanā;
 • praktiski cenu veidošanas un atlaižu piemērošanas aprēķinu piemēri un to ietekme uz uzņēmuma peļņu;
 • uzcenojums, atlaide, krājumu aprite – ietekme uz finanšu rezultātu;
 • izpratne par galvenajiem tirdzniecības efektivitātes un finanšu rādītājiem (KPI);
 • cenu veidošanas instrumentu izveide un pielietošana, esošo instrument pielietošana tirdzniecības procesā;
 • prasme praktiski pielietot jaunās zināšanas ikdienas darbā gan plānojot savu darbību, gan veicot aprēķinus, gan komunicējot ar klientiem;
   
  Nodarbību norise
   
  Apmācību laikā tiks izskaidrotas galvenās cenu un atlaižu veidošanas metodes, finanšu uzskaites un analīzes sastāvdaļas, kas tiks papildinātas ar praktiskiem aprēķinu piemēriem un simulācijām. Piemēri var būt gan vispārīgi, gan arī var tikt piemeklēti konkrētajam uzņēmumam vai nozarei. Darbs notiek lielākoties individuāli – parasti tas pāraug dzīvā diskusijā gan ar pasniedzēju, gan pārējiem grupas biedriem. Pamata priekšzināšanas finanšu uzskaitē ir priekšrocība, bet nav obligāti nepieciešamas.
  Norises ilgums
   
  Pamata kursa ilgums – 8 stundas (1 diena). Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespēams sagatavot paplašinātu kursu vairākām dienām, atbilstoši individuālām vajadzībām un vēlmēm. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 2-4 stundas. Šo kursu ieteicams kombinēt ar semināru “Finanšu vadības pamati ar finansēm tieši nesaistītiem darbiniekiem”
Aigars
Kokins
Aigars Kokins
Finanšu konsultants, biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta