JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Kreatīvās domāšanas tehniku un inovāciju vadība

Inovācija, inovatīvi risinājumi - šodien gandrīz vai „modes vārdi”. Ko tas patiesībā nozīmē, vai inovācijas tiešām ir nepieciešamas? Kā pie jaunievedumiem tikt, kā tos radīt, ieviest un vadīt? Šie ir būtiski jautājumi ikvienam uzņēmējam.
Jūsu ieguvumi:
  • Izpratne par inovāciju būtību un nepieciešamību;
  • Idejas jaunievedumu attīstībai, izprastas un praktiski izmēģinātas inovatīvo ideju ģenerēšanas metodes;
  • Izpratne par zināšanu vadības un inovāciju ieviešanas vadības sistēmas izveidi uzņēmumā;
  • Priekšstats par iespējām praktiski izvērtēt inovatīvo risinājumu lietderību un efektivitāti;
  • Izprastas inovatīvās ražošanas stratēģijas un metodes;
  • Sapratne par inovāciju virzīšanas iespējām tirgū;
  • Skaidrība par uzdevumiem personāla vadības un attīstības jomā inovatīvas uzņēmuma kultūras izveidei.
Nodarbību norise
Interaktīvs, teorētiski - praktisks treniņš, pārsvarā telpās, kurā, pielietojot plašu mācību metožu klāstu, grupu, individuālo un pāru darbu, tiek apgūtas un praktiski pārbaudītas inovāciju vadības metodes un paņēmieni, ko praktiski varēs pielietot katrs dalībnieks savā uzņēmumā, savā darba vietā.
Aptuveni mēnesi pēc mācībām tiek rekomendēta atgriezeniskās saites sesija (papildus 2 h seminārs) un/vai individuālu konsultāciju ar komandas vadītāju par turpmāko apgūto zināšanu pielietošanu vai papildināšanu.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 2 dienas (16 stundas). Ievērojot komandas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot īsāku vai garāku programmu vai nodarbību ciklu.
 
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta