JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Komandas treniņš "Orientējies savā komandā!"

Tas ir aktīvs treniņš dabā, pielietojot iespējas, ko dod orientēšanās sporta un aktīvā tūrisma elementu apvienošana ar komandu veidojošiem un attīstošiem uzdevumiem.
Jūsu ieguvumi:
  • Gūta labāka sapratne par savu komandu un tās sadarbības iespējām;
  • Atklātas jaunas komandas dalībnieku iespēju un talantu šķautnes;
  • Iegūta pārliecība par savu un citu komandas biedru lomu un nozīmi komandā;
  • Izprastas komandas sadarbības procesu uzlabošanas iespējas;
  • Uzlabota saskarsme un informācijas apmaiņa starp komandas dalībniekiem;
  • Attīstīta kopības sajūta un komandas gars;
  • Gūts prieks un enerģijas lādiņš.
Nodarbību norise
Dalībnieki iepazīstas ar uzdevumu kompleksa izpildes nosacījumiem dabā, izstrādā savu komandas uzdevuma - kopīgā mērķa sasniegšanas plānu un to realizē. Komanda pati plāno un veic dažādu uzdevumu izpildi, sadala savus spēkus, veic nepieciešamās izmaiņas, vada un koriģē uzdevumu izpildi tā, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu. Nodarbību gaitā un noslēgumā komanda sniedz un saņem atgriezenisko saiti, apkopo gūtās atziņas, var izstrādāt kopīgo komandas apņemšanos - komandas darbības principus, ko komanda turpmāk darba vietā apņemas īstenot un ievērot.
Norises ilgums
Programmas ilgums – ievērojot komandas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot ļoti dažāda ilguma programmu, sākot no 2 stundu nodarbības līdz 2 diennakšu intensīvam komandas treniņam.
 

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta