JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Cēloņu analīze (RCA - Root cause analysis)

Uzņēmuma darbinieku karjeras izaugsme lielākoties ir nepārtraukts process. Izaugsmes rezultātā kādreizējie pārdevēji, darba galdu operatori, inženieri, speciālisti un vienkāršie biroja darbinieki kļūst par lielāku vai mazāku struktūrvienību, nodaļu vai pat uzņēmumu vadītājiem. Pieaugot pienākumiem un atbildībai, līdz ar līdera, saskarsmes un personāla vadīšanas prasmēm jaunajiem vadītājiem palielinās vajadzība pēc pamatzināšanām cēloņu analīzē un risku novērtēšanā, lai spētu pieņemt apzinātus lēmumus problēmu risināšanā un spētu uzstādīt prioritātes ierobežotu resursu apstākļos.
Cēloņu analīzes un risku novērtēšanas pamatkoncepciju apskats un kopsakarību attēlojums ar praktiskiem piemēriem jums palīdzēs iegūt šīs prasmes.
Jūsu ieguvumi:
  • Sapratne par visizplatītākajām cēloņu analīzes metodēm;
  • Sapratne par galvenajiem cēloņu analīzes pamatprincipiem;
  • Pilnīgāks priekšstats par sistemātisku pieeju problēmu risināšanā;
  • Spēja pilnvērtīgāk novērtēt problēmas risināšanā iesaistītos riskus;
  • Labāka izpratne par vadītāju loģiku, pieņemot ar resursu sadali saistītus lēmumus;
  • Prasme praktiski pielietot jaunās zināšanas ikdienas darbā gan plānojot savu darbību, gan analizējot patiesos problēmu cēloņus, gan atrodot piemērotāko problēmas risinājumu;
  • Labāka izpratne par nodaļu mijiedarbību atrodot un novēršot problēmu cēloņus
Nodarbību norise
Apmācību laikā tiks izskaidrotas galvenās cēloņu analīzes un risku novērtēšanas metodes, kas tiks papildinātas ar praktiskiem piemēriem. Piemēri var būt gan vispārīgi, gan arī var tikt piemeklēti konkrētajam uzņēmumam vai nozarei. Darbs notiek lielākoties individuāli – parasti tas pāraug dzīvā diskusijā gan ar pasniedzēju, gan pārējiem grupas biedriem. Pamata priekšzināšanas cēloņu analīzē ir priekšrocība, bet nav obligāti nepieciešamas.
Norises ilgums
Pamata kursa ilgums – 1 diena (6 - 8 stundas). Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespējams sagatavot specifisku kursu, atbilstoši individuālām vajadzībām un vēlmēm, kurās var iztirzāt reāli eksistējošu problēmu vai kļūmi grupā vai individuāli. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 2-4 stundas.
 
Aigars
Kokins
Aigars Kokins
Finanšu konsultants, biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta