JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
TESTI
Uzņēmuma kultūras modelis

Apkopojot vairāku organizāciju kultūras pētnieku definīcijas (M. Vards, E. Šeins, H. Līvits, A. Brače, R. Goffe, G. Džons u.c.), šo jēdzienu var traktēt šādi:
Uzņēmuma vai organizācijas kultūra ir organizācijā esošais sociālo normu, vērtību un pieņēmumu kopums, kas nosaka vairuma darbinieku rīcību, balstoties vērtībās, misijā un attīstības stratēģijā.

Organizācijas kultūras sastāvdaļas ir:
  • pieņemtā līderības/ vadības sistēma;
  • konfliktu un problēmu risināšanas veidi;
  • komunikāciju sistēma;
  • indivīda stāvoklis un loma organizācijā;
  • pieņemtā simbolika - lozungi, organizācijas „tabu”, rituāli, tradīcijas.

Vienkāršāk - uzņēmuma kultūra ir tā „sabiedrības modelis”, ko raksturo divu pretēju uzvedības tendenču kopums - mērķtiecīgums un sabiedriskums.
Mērķtiecīgums uzņēmuma kultūrā nozīmē uz prāta apsvērumiem balstītu vienošanos sasniegt mērķi, izslēdzot emocionālos aspektus un personiskās attiecības. Tas parāda kopienas spēju sasniegt kopīgos mērķus ātri un efektīvi, neraugoties uz pastāvošajām personiskajām attiecībām.
Sabiedriskums šajā gadījumā ir patiess draudzīgums starp darbiniekiem, attiecības, kurās cilvēki neuzskata otru cilvēku par līdzekli savu paša mērķu sasniegšanai, ir tendēti droši apspriesties par idejām, attieksmi, interesēm, vērtībām un parasti biedrojas uz vienlīdzīgiem nosacījumiem.

Aizpildot īsu pašvērtējuma testu, jūs spēsiet gūt izpratni par to, vai jūsu uzņēmumam raksturīgs sadrumstalotais, tīklveida, algotņu vai sabiedriskais kultūras modelis.
Tā kā uzņēmuma kultūra atrodas nepārtrauktā attīstībā, tad arī katrai biznesa situācijai var būt piemērotāks cits kultūras modelis. Arī dažādām liela uzņēmuma struktūrvienībām kultūras modeļi var veidoties atšķirīgi.
Testa analīze un nodarbības, kas balstītas uz šī testa rezultātiem, palīdzēs izprast un veidot savā organizācijā šai biznesa situācijai piemērotāko uzņēmuma kultūras modeli, kas daudz efektīvāk ļaus sasniegt vēlamos rezultātus.
Tests pielietojams treniņos: "Uzņēmuma vērtības, misija, vīzija", "Stratēģiju darbnīca", "Komandas vadība", "Attiecības komandā", "Motivējošā vadība", "Pārmaiņu un krīzes vadība".
Pielikumā - testa rezultātu 1. lapas paraugs.

 

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta