JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Motivējošā vadība

Motivēts darbinieks, kurš ar prieku un augstu atbildības sajūtu veic savus darba pienākumus, ir katra vadītāja lielākais atbalsts. Tomēr motivācijas līmenis uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem ne vienmēr ir pietiekams, un demotivēts, „izdedzis” darbinieks nav retums. Kādi ir šīs situācijas cēloņi, kā vadīt motivējošāk?
Motivējošās vadības kurss tiek veidots, ievērojot konkrētā uzņēmuma vadītāju vēlmes un situācijas, ietverot zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu vadības funkciju izpildes jautājumos uzņēmējdarbības procesos.
Jūsu ieguvumi:
 
 • izpratne par motivāciju un stimulēšanu, motivējošajiem faktoriem un to nozīmi vadītāja ikdienas darbā;
 • izpratne par vadītāja funkciju izpildi uzņēmējdarbības procesos;
 • prasme pielietot atbilstošās vadības pieejas, realizējot darbinieku motivējošo vadību:
  • personāla komplektēšana un novērtēšana,
  • mācīšana un adaptēšana,
  • informēšana,
  • darbinieku motivēšana un stimulēšana,
  • organizēšana un administrēšana,
  • uzdevumu deleģēšana, uzdevumu sadale,
  • kontrole,
  • risinājumu meklēšana un lēmumu pieņemšana,
  • koriģēšana un ietekmēšana,
  • komunikācija.
Nodarbību norise
Motivējošās vadības kurss tiek veidots, ievērojot konkrētā uzņēmuma vadītāju vēlmes un situācijas, ietverot zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu vadības funkciju izpildes jautājumos uzņēmējdarbības procesos. Treniņš ir interaktīvs, saistot teorētisko nostādņu apguvi ar dažādiem praktiskiem uzdevumiem un vingrinājumiem, situāciju un lomu spēlēm, pieredzes apmaiņu un mācīšanos no pieredzes. Nodarbību laikā tiek izstrādāts plāns savu motivējošās vadības prasmju izmantošanai praksē un tālākai pilnveidei.
Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 2 dienas (16 stundas). Ievērojot grupas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot programmu arī īsākam vai ilgākam laika periodam vai nodarbību ciklam.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta