JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
TESTI
DiSC® Personiskā profila sistēma

Personīgā profila sistēma DiSC® sniedz iespēju izprast savu uzvedību, veidot produktīvu saskarsmi un pozitīvas cilvēku savstarpējās attiecības. Programma sniedz izpratni par DiSC®, jeb Mārstona (Dr. William Moulton Marston) cilvēku dabiskās uzvedības stilu modeli un tā iespējām. Programma palīdz cilvēkiem izpētīt uzvedības stilu, apgūstot izpratni par četrām uzvedības pamata dimensijām: dominante, ietekme, stabilitāte, centība.
Personīgā profila sistēma ir daudzpusīga, vairāku līmeņu programma, kas kalpo kā līdzeklis vai instruments katra cilvēka uzvedības dimensiju izpratnes veidošanai, atbilstoši katrai konkrētai saskarsmes situācijai. Personīgā profila sistēma sniedz pilnīgu izpratni par katra individuālajām uzvedības īpatnībām un tendencēm, savas uzvedības dimensiju pielietošanas iespējām dažādās situācijās. Personīgā profila sistēma kalpo kā efektīvs atgriezeniskās saiknes veidošanas instruments, kas palīdz veidot savstarpēju sapratni un pozitīvu gaisotni organizācijā.

DiSC® saistītās programmas un profilu pielikumi:
1. DiSC® profesionāla klientu apkalpošana:
Šajā programmā tiek izmantotas DiSC® uzvedības dimensijas, lai palīdzētu darbiniekiem kļūt par profesionāļiem klientu apkalpošanā darbā gan ar iekšējiem, gan ārējiem klientiem.
2. DiSC® pārdošanas psiholoģija:
Programma palīdzēs palieliniet katra pārdošanas speciālista konkurētspēju, efektivitāti un pielāgošanās spējas. DiSC® pārdošanas psiholoģija palīdzēs gan nepieredzējušiem, gan pieredzes bagātiem pārdošanas speciālistiem.
3. DiSC® veiksmīgu attiecību veidošanas stratēģijas
Cilvēki ir dažādi un tāpēc stratēģija, kas var būt veiksmīga sadarbībā ar vienu personu, var būt pilnīgi nederīga, sadarbojoties ar citu.
Pielikums sniedz ieskatu raksturīgākajās saskarsmes tendencēs, norāda uz būtiskiem faktoriem veiksmīgai konfliktu risināšanai, ļaus analizēt dalībniekam raksturīgo lēmumu pieņemšanas stilu. Dalībnieki iepazīst sev piemērotāko attiecību veidošanas stratēģiju.
4. DiSC® attiecības ar cilvēkiem un vidi
Dažādiem cilvēkiem nav piemērota viena un tā pati darba un dzīves vide. Kas vienas var būt piemērots, otram - absolūti neatbilstošs. Dalībnieki noskaidros sev vēlamāko vidi.
Pielikums sniedz ieskatu par raksturīgāko komunicēšanas veidu darba vidē, izvērtēs, cik lielā mērā personai raksturīgā uzvedība ir piemērota darba videi, noskaidros, kāds lēmumu pieņemšanas veids un kāds problēmu risināšanas veids būtu piemērots patreizējai darba videi, izvērtēs savu laika vadības prasmju atbilstību esošajai darba videi.
5. DiSC® Vadības stratēģijas
Programma paredzēta, lai apskatītu dažādas vadības stratēģijas un to atbilstību dažādiem uzvedības stiliem. Programmas ietvaros dalībnieki uzzinās sev piemērotākās vadības stratēģijas.
Dalībnieki izstrādā rīcības plānu, lai uzlabotu savu sniegumu risinot problēmas, deleģējot, pieņemot lēmumus, kā arī lemj par stratēģiju savas motivācijas paaugstināšanai esošajā darba vidē.
6. Pielikums: DiSC® Kā vadīt citus
Pielikumā aprakstīts, kāds ir personas vadības stils, ņemot vērā viņa/-as dabīgās uzvedības tendences.
Tiek ilustrēts dalībniekam raksturīgs komunikācijas, deleģēšanas, citu vadības, prasmju un iemaņu attīstīšanas, lēmumu pieņemšanas, laika vadības, problēmu risināšanas un citu motivēšanas stils, kā arī analizēts - kā visefektīvāk izmantot sev piemītošo uzvedības stilu.

 

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta