JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Stratēģiju darbnīca

Uzņēmuma misijas un vīzijas īstenošanai nepieciešama skaidra, saprotama un reāla stratēģija. Nereti uzņēmuma darbiniekiem trūkst izpratnes par uzņēmuma stratēģisko virzību un plāniem, šķiet, ka visa darbība aprobežojas ar tādu vai citādu taktikas izvēli, reaģējot uz situāciju, bet neskatot lietu kopsakarības stratēģiskā perspektīvā.
Jūsu ieguvumi:
 
  • izprasta stratēģiskās plānošanas būtība un metodika;
  • noteiktas uzņēmuma stratēģisko klientu un partneru grupas, to intereses;
  • definētas stratēģiskās darbības jomas, pakalpojumi, funkcijas;
  • izvērtēti stratēģiskie riski, veikta SVID analīze;
  • noteikti uzņēmuma stratēģiskie mērķi un to indikatori;
  • definēti stratēģiskie procesi un to indikatori;
  • noteiktas un izstrādātas stratēģiskās mērķprogrammas;
  • radīts uzņēmuma stratēģiskās attīstības plāns.
Nodarbību norise
Stratēģiju darbnīca ir stratēģiskās attīstības plānošanas pasākums, kurā treneris veic procesa vadītāja (moderatora vai fasilitatora) lomu, koordinējot nodarbības norisi un palīdzot nonākt pie kopēja rezultāta.
Norises ilgums
Darbnīca iespējama gan kā vienas vai divu dienu pasākums (atkarībā no esošā stratēģiskā skatījuma sagatavotības pakāpes), gan kā vairāku nodarbību cikls, atkarībā no uzņēmuma vadības komandas iespējām un esošās situācijas uzņēmuma stratēģiskajā plānošanā.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta