JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PĀRDOŠANA UN SERVISS
Klientu apkalpošana un vadīšana

Klients – uzņēmuma svarīgākā persona, kas maksā mums algu. Tikai klients spēj atlaist gan uzņēmuma vadītāju, gan īpašnieku, ja atteiksies no uzņēmuma pakalpojumiem.
Klientu apkalpošana, labs serviss ir būtisks priekšnoteikums jūsu uzņēmējdarbības, jūsu iestādes pastāvēšanā.
Jūsu ieguvumi:
 
  • jēdziena „profesionāla klientu apkalpošana” izpratne;
  • izpratne un māka veidot efektīvu klientu apkalpošanas un vadības sistēmu;
  • papildinātas efektīvas saskarsmes iemaņas ar klientu;
  • māka atrisināt sarežģītas situācijas klientu apkalpošanā;
  • zināšanas par klientu lojalitātes paaugstināšanas iespējām;
  • izpratne par savām klientu apkalpošanas dabiskajām tendencēm;
  • iemaņas iepriekš paredzēt un ietekmēt klientu uzvedību attiecībās ar pakalpojumu sniedzēju;
  • izpratne un plāns savu prasmju tālākai pilnveidei.
Nodarbību norise
Šajā kursā apgūstam profesionālas klientu apkalpošanas un vadīšanas teorētiskos un praktiskos aspektus, veicot praktiskos uzdevumus, mācoties no savas pieredzes klienta un pakalpojumu sniedzēja attiecību veidošanā. Dalībnieki risina sarežģītu situāciju simulācijas ar dažādu tipu klientiem, izspēlē situāciju un lomu spēles, piedalās videotreniņā.
Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts.
Norises ilgums
Pamata kursa ilgums – 2 dienas pa 8 stundām dienā. Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespējams sagatavot paplašinātu kursu 3-4 dienu apjomā. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta