JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PĀRDOŠANA UN SERVISS
Pārdošanas pamata prasmju apguves kurss

Katrs uzņēmums vēlas pēc iespējas palielināt pārdošanas efektivitāti un veidot attiecības ar klientiem tā, lai klients allaž atgrieztos.
Jūsu ieguvumi:
 
 • izpratne par pārdošanu un klientu attiecību vadīšanu;
 • izpratne par pārdošanas procesa norisi;
 • prasme veiksmīgāk sagatavoties vizītei pie klienta;
 • pilnveidotas iemaņas veiksmīgam vizītes sākumam, pirmajam kontaktam;
 • papildinātas prasmes klienta vajadzību un vēlmju noskaidrošanā;
 • izpratne par pircēja motivējošo faktoru lomu un prasme tos veiksmīgāk pielietot praksē;
 • izstrādāts savu produktu īpašību, priekšrocību un ieguvumu saraksts;
 • uzlabotas komunikāciju iemaņas;
 • prasme veiksmīgāk prezentēt savus produktus;
 • prasme efektīvāk novērst klientu iebildumus;
 • spēja veiksmīgāk saskatīt un saklausīt, noteikt pirkšanas signālus;
 • attīstītas darījuma noslēgšanas prasmes un izpratne par pircēja lēmuma pieņemšanas aspektiem;
 • papildu iemaņas darbā ar sarežģītiem klientiem;
 • spēja veiksmīgāk pārdot klientu grupai;
 • izveidots savs individuālo pārdevēja prasmju uzlabošanas plāns.
Nodarbību norise
Treniņā efektīvai klientu attiecību veidošanai, pārdošanas prasmju uzlabošanai un pārdošanas efektivitātes paaugstināšanai tiek apgūti pārdošanas teorētiskie aspekti, veikti praktiskie uzdevumi, izspēlētas lomu spēles un simulācijas apgūto prasmju un iemaņu pilnveidošanai. Pielietojam videotreniņu metodes un mācīšanos no savas pieredzes.
Norises ilgums
Kursa ilgums – 2-3 dienas pa 8 stundām dienā, atkarībā no attīstāmo prasmju līmeņa. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta