JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Komandas vadība - vērtību aspekts

Komandas vadība - vērtību aspekts
Ko mūsdienu sabiedrībā un darba attiecībās nozīmē vērtības? Vai komandai ir kopīgas un visu akceptētas vērtības? Kas nepieciešams, lai pats vadītājs spētu atrast savas darbības dziļāko saturu un jēgu?
Jūsu ieguvumi:
 
  • Vērtības - uzņēmuma pamats un ceļazvaigzne. Vērtībās balstīta uzņēmuma vadība.
  • Vērtībās balstīti uzņēmuma mērķi. Kādēļ tas ir svarīgi?
  • Vērtību saderība un nesaderība. Ko darīt, ja vērtības nesakrīt?
  • Kā veidot izpratni par uzņēmuma vērtībām?
  • izpratne par svarīgām mūsu gadsimta vērtībām: solidaritāti, subsidiaritāti un personas attīstību;
  • apgūts praktisks instruments – vērtību darbnīca - komandas kopīgo vērtību noskaidrošanai;
  • izpratne par komandas kopdarba ieguvumiem un to, kā šo ieguvumu saskaņa ar komandas dalībnieku vērtībām kļūst par komandas augstāko ieguvumu un spēcīgu nemateriālu motivātoru.
Nodarbību norise
Dalībnieki tiek iepazīstināti ar vērtībām, kuras par vitāli svarīgām uzskata XXI gadsimta garīgie līderi. Semināra uzdevums ir tā dalībniekus aicināt meklēt kopsakarības starp šīm vērtībām un saviem reālajiem ikdienas lēmumiem un uzdevumiem un atrast tajās stabilu pamatu savai turpmākajai darbībai.
Semināra laikā dalībnieki apgūst praktisku instrumentu, ar kura palīdzību iesaistīt savus darbiniekus komandas kopējo vērtību definēšanā.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 1 diena (8 stundas). Ievērojot komandas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot programmu īsākam vai ilgākam laika periodam.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta