JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Komandas vadība

Treniņš paredzēts dažāda līmeņa vadītāju komandām. Veiksmīgas uzņēmējdarbības priekšnoteikumi, kas jāpārzina un jāpielieto vadītājiem, ir prasme pārvarēt krīzes situācijas, spēja strādāt komandā un ar komandu, sadarboties un savstarpēji palīdzēt kopējo rezultātu gūšanā, pieredze komandas virzīšanā un vadīšanā uz kopīgo mērķi.
Vadītāja darbs izpaužas komandas darbā – visu darbu veic komanda. Vadītāja sasniegumu mērs ir viņa darba grupas sasniegumi. Lielākā vadītāja kļūda ir žēlošanās par savu komandu, jo tas nozīmē izteikt spriedumu pašam par sevi.
Jūsu ieguvumi:
 
  • papildināta izpratne par teorētiskajiem un praktiskajiem komandas vadības jautājumiem;
  • prasme izveidot sevi vadīt spējīgu komandu;
  • izpratne par komandas rīcībā esošo materiālo un personāla resursu efektīvu izmantošanu uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
  • iemaņas vadības pieeju izvēlē, paaugstinot komandas snieguma efektivitāti;
  • pārbaudīti un noteikti efektīvākie paņēmieni savas komandas vadīšanā;
  • izstrādāts plāns apgūto zināšanu un prasmju praktiskās pielietošanas un pārbaudes periodam.
Nodarbību norise
Treniņš tiek veidots, ievērojot komandas situācijas izpētes rezultātus un konkrētās vadītāju grupas vajadzības komandas darba uzlabojumu jomā. Treniņa formas var būt dažādas – gan aktīvi treniņi dabā, gan interaktīvi treniņi-darbnīcas telpās. Tajos tiek apgūtas un papildinātas nepieciešamās teorētiskās zināšanas, risināti praktiskie komandas vadības darba jautājumi un uzdevumi.
Aptuveni mēnesi pēc mācībām tiek piedāvāts noorganizēt visu dalībnieku un treneru tikšanos pēc kursiem (papildus 2 h seminārs) un/vai individuālu konsultāciju ar komandas vadītāju par turpmāko komandas attīstību.
Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 2 dienas (16 stundas). Ievērojot komandas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot programmu arī īsākam vai ilgākam laika periodam vai nodarbību ciklam.
 
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta