JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Komandas ekspedīcija – komandas vadības un darbības efektivitātes paaugstināšanai

Šāds treniņš ir lieti noderīgs komandai, kura darbojas jau ilgstoši un kurai ir jāattīsta vai jāuzlabo konkrētas komandas sadarbības, darba vadības vai izpildes jomas, komandām, kam jāpieņem arvien lielāki izaicinājumi.
Jūsu ieguvumi:
 
  • uzlabots komandas sadarbības līmenis dažādu uzdevumu izpildē un attīstīta sinerģija komandā;
  • izprastas komandas darba nianses spriedzes apstākļos, izstrādāti liekās spriedzes pārvarēšanas ieteikumi;
  • izveidota dziļāka savstarpējā uzticība komandā;
  • paaugstināta komandas dalībnieku motivācija komandas mērķu sasniegšanā;
  • attīstītas komandas dalībnieku iemaņas efektīvāko paņēmienu izvēlei uzdevumu izpildē;
  • uzlabotas problēmu risināšanas, konstruktīvu diskusiju vadīšanas, novērtēšanas, kopīgu lēmumu pieņemšanas prasmes;
  • panākta izpratne par individuālo un komandas atbildību par rezultātu;
  • panākta komandas kopīga vienošanās par konkrētu komandas saistību uzņemšanos efektīvākai un produktīvākai komandas darbībai.
Nodarbību norise
„Komandas ekspedīcija” ir treniņš, kas iekļauj īpaši izveidotu uzdevumu kompleksu – kopīgi veicamu projektu dabā, kurā iestrādātas komandas attīstībai un efektivitātes palielināšanai vajadzīgās jomas nianses, kas palīdz izprast un veikt korekcijas komandas darbā, pieņemt kopīgi akceptētu rīcības plānu komandas tālākai darbībai. Treniņa izveidei izmantojam īpaši sagatavotas leģendas, specifiskus uzdevumu kompleksus, iekļaujot arī Latvijas vides un kultūrvēstures īpatnības un bagātības, tādējādi papildinot komandas treniņu ar estētisko baudījumu un bagātinot ar ētisko vērtību izpratni.
Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts.
Aptuveni mēnesi pēc mācībām piedāvājam noorganizēt visu dalībnieku un treneru tikšanos pēc kursiem (papildus 2 h seminārs) un/vai individuālu konsultāciju ar komandas vadītāju par turpmāko komandas attīstību.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 2 diennaktis (~48 stundas). Ievērojot komandas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot programmu arī īsāku vai ilgāku un plašāku programmu vai nodarbību ciklu.
 

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta