JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Komandas treniņš „Ar garu uz sparu!”

Efektīva, sadarbīga, sinerģētiska komanda – viens no veiksmīga vadītāja izvirzītajiem mērķiem, lai sasniegtu vislielāko efektivitāti savā uzņēmumā.
Pēc grūta un pārmaiņām bagāta darba cēliena ikvienai komandai nepieciešama atelpa un jauns impulss tālākam veiksmīgam un efektīvam darbam. Šim nolūkam var kalpot netipisks pozitīva lādiņa gūšanas treniņš, kas uzlabo komandas efektivitāti un ir veidots atbilstoši jūsu komandas specifiskajām vajadzībām.
Jūsu ieguvumi:
 
  • uzlabots mikroklimats komandā;
  • gūtas pozitīvas emocijas un pozitīvs impulss turpmākajam darba cēlienam;
  • saskatītas un apzinātas komandas stiprās un vājās puses;
  • panākta atbrīvošanās no stresa un uzlabotas savstarpējās attiecības kolektīvā;
  • labāk iepazīti līdz šim mazāk zināmie komandas dalībnieki;
  • apzinātas komandas efektīvākas darbības iespējas un virzieni saskarsmes un darba izpildes procesu uzlabošanai;
  • jauna, apkopota un izprasta pieredze un atziņas par savas komandas savstarpējo sadarbību, saskarsmi un citām komandas darbā nepieciešamām prasmēm.
Nodarbību norise
Kā viens no programmas piemēriem var būt treniņš „Ar garu uz sparu”, kura vadmotīvs – lauka pirts pašrocīga izveide un sagatavošana, kas vakarā noslēdzas ar iešanu pirtī, tādējādi simbolizējot attīrīšanos, sārņu noskalošanu, gatavību jaunam darba cēlienam. Pirts darbnīca tiek veidota tā, lai katra komanda turpinātu iepriekšējās iesākto, balstoties uz informāciju, ko no tās saņēmusi. Katrs posms tiek izspēlēts kā komandas uzdevums, kas trenē kopējo sapratni, spēju darboties komandā un noteikt prioritātes, priecāties par kopēji sasniegtu rezultātu.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 1 diena (8 stundas). Ievērojot komandas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot programmu īsākam vai ilgākam laika periodam.
 

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta