JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Uzņēmuma vērtības, misija un vīzija

Vērtības ir personu vai personu grupu akceptēti principi un standarti, kas nosaka viņu uzvedību. Vērtības ir ceļvedis cilvēkiem un organizācijām ikdienas situācijās. Kā iesaistīt dažāda līmeņa darbiniekus galveno vērtību kopuma noteikšanā? Kā veicināt to, lai darbinieki pieņemtu organizācijas vērtības?
Uzņēmuma veiksmīgai attīstībai ir svarīga nākotne un redzējums. Kā noskaidrot, vai definētajai vīzijai atbilst uzņēmumā nospraustie mērķi? Vai tie atbilst organizācijas vērtībām un pašreizējam laikmetam? Vai uzņēmuma noteiktā vīzija saskan ar darbinieku vēlmēm, centieniem un motivāciju?
Atvērta diskusija un praktiski uzdevumi palīdzēs uzņēmuma komandai meklēt un noskaidrot atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī aicinās aizdomāties par būtiskiem jautājumiem, kuriem ikdienas steigā bieži vien netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība.
Jūsu ieguvumi:
 
  • paaugstināta izpratne par sev un pārējiem komandas dalībniekiem būtiskām vērtībām;
  • labāka izpratne par citu cilvēku izjūtām, vajadzībām, vēlmēm un bažām;
  • labāk iepazīti komandas biedri;
  • paaugstināta komandas dalībnieku savstarpējās uzticēšanās pakāpe;
  • panākta komandas kopīga vienošanās par uzņēmuma vērtībām un to uzturēšanas iespējām;
  • katrs komandas dalībnieks ir guvis priekšstatu par uzņēmuma darbības virzienu un mērķiem;
  • gūta izpratne par uzņēmuma misiju un vīziju.
Nodarbību norise
Mācību process tiek organizēts kā vienas dienas teorētiski praktisks komandas treniņš telpās un/vai brīvā dabā, kurā norises dalībniekiem jāveic vairāki uzdevumi, darbojoties vienā vai vairākās grupās, kā arī individuāli, pēc katra uzdevuma veicot īsu analīzi un pierakstot atziņas, kas vērstas uz kopējā komandas mērķa – vērtību, vīzijas un misijas noskaidrošanu.
Mācību procesā tiek izmantotas tādas mācību metodes kā radošs seminārs, darbs grupās, dialogi un diskusijas, atgriezeniskās saiknes un refleksijas veidošanas sesijas. Nodarbības norise var tikt bagātināta ar netradicionāliem palīgmateriāliem.
Treniņa beigās komanda ir sagatavojusi rakstisku dienas rezultātu apkopojumu – nosaukusi svarīgākās komandas vērtības un definējusi savas komandas misiju un vīziju. Tiek apkopotas un prezentētas komandas vērtīgākās atziņas.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 1 diena (8 stundas). Rezultāta efektivitātes paaugstināšanai ieteicams nodarbību kombinēt ar tai sekojošu Stratēģiju darbnīcu.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta