JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Izlīgumu vadība (mediācija)

Vai jūs esat bijuši situācijās, kad domstarpību dēļ nav iespējams ar otru cilvēku atrasties vienā telpā, kolēģu attiecību saspīlējums apdraud uzņēmējdarbības rezultātus, ilgstošu sadarbības partneru turpmākā partnerība ir apdraudēta vai traucēta neparedzēta saspīlējuma dēļ? Risinājums ir jārod, nevērtējot, kura no iesaistītajām pusēm ir vainīga vairāk, kura – mazāk. Gadījumos, kad konfliktā iesaistītās puses nespēj objektīvi izvērtēt tā rašanās cēloņus, nepieciešama neiesaistītas (neitrālas) puses iejaukšanās, kas palīdz konfliktējošajiem rast abpusēji izdevīgāko risinājumu, izvairoties no tiesvedības līkločiem un neskaitāmām neproduktīvām sanāksmēm un draudu vēstulēm.
Jūsu ieguvumi:
  • noskaidrota konflikta būtība;
  • spēja izvērtēt, kuros konfliktu gadījumos ir nepieciešama izlīgumu vadība (mediācija);
  • apgūta izlīgumu vadības (mediācijas) sesijas struktūra;
  • prasme vadīt un kontrolēt izlīguma (mediācijas) sēdes;
  • izpratne par neitralitāti un konfidencialitāti izlīgumu vadības (mediācijas) procesā;
  • prasme strādāt emocionāli sarežģītās situācijās;
  • pilnveidotas komunikācijas un aktīvās klausīšanās iemaņas;
  • apgūta jautājumu uzdošanas tehnika izlīguma procesā;
  • pilnveidotas pārrunu vadīšanas iemaņas savstarpēji pieņemama konflikta atrisinājuma panākšanā un rakstiska izlīguma noformēšanā;
  • papildinātas problēmu risināšanas iemaņas.
Nodarbību norise
Treniņš veidots, lai, apgūstot izlīguma vadīšanas (mediācijas) praktiskās iemaņas, katram dalībniekam būtu iespēja darboties 3 simulētās situācijās kā izlīguma vadītājam (starpniekam) un 2-3 lomu spēlēs – kā izlīdzējam. Pēc katras simulācijas izspēles dalībnieki saņems detalizētu izvērtējumu gan no treniņa dalībniekiem, gan treneriem. Konfliktu situācijas risinām, izmantojot situāciju analīzi, lomu spēles un video treniņa materiālus, kas ir papildināti ar teorētisko informāciju. Treniņu vada divi pieredzējuši treneri.
Nodarbību ilgums
Dalībniekiem ar priekšzināšanām – 2 dienu treniņš pa 8 stundām. Dalībniekiem bez priekšzināšanām – 24 stundu treniņš 3-4 dienu garumā. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
 
Andris Šillers
Andris Šillers
Biznesa vadības treneris, mediators

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta