JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Laika vadība (Time Mastery)

Mūsu rīcībā ir laiks, taču bieži vien rodas sajūta, ka tā nepietiek. Kā uzlabot savu prasmi izlietot laiku lietderīgāk un efektīvāk?
Programma ir veidota uz „Inscape Publishing” izstrādātā laika vadības prasmju Time Mastery (TM) pašvērtējuma testa un programmas bāzes.
Jūsu ieguvumi:
  • apgūti laika vadības pamatprincipi;
  • veikta padziļināta analīze personiskajās laika vadības jomās;
  • noteikti personiskie mērķi un prioritātes svarīgākajās jūsu dzīves jomās;
  • nostiprinātas iemaņas svarīgāko darbu un prioritāšu noteikšanā;
  • apgūti laika un darba plānošanas jautājumi, to atšķirība un kopsakarības;
  • iegūtas iemaņas samazināt ikdienas traucējumus;
  • izvērtētas savas iespējas un prasmes uzdevumu deleģēšanā citiem;
  • rosināta apņemšanās izkopt jaunus paradumus laika vadības efektivitātes palielināšanai;
  • papildinātas zināšanas par komandas laika efektīvu izmantošanu;
  • uzlabotas praktiskās laika un darba plānošanas iemaņas.
Nodarbību norise
Aktīvs prasmju un teorētisko aspektu apguves treniņš telpās, iekļaujot dažādus individuālos un grupu darba uzdevumus, izmantojot dažādas interaktīvās mācību metodes. Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts.
Norises ilgums
Pamata kursa ilgums - 2 dienas pa 8 stundām dienā. Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespējams sagatavot paplašinātu kursu vairākām dienām. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta