JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Saskarsmes prasmes

Saskarsmes kvalitāte, prasme sarunāties, veidot attiecības, kas balstītas uz savstarpēju uzticēšanos, prasme veidot ap sevi pozitīvu psiholoģisko gaisotni, runāt un klausīties, izprotot vienam otru, spējot iejusties otra „ādā” – tas viss veido katra uzņēmuma komandas kultūru. Papildināt un attīstīt savas saskarsmes prasmes ir iespējams visu mūžu.
Jūsu ieguvumi:
  • pilnīgāka spēja kontrolēt un vadīt savas emocijas un uzvedību;
  • prasme paaugstināt savu motivāciju un plašāka izpratne par savas motivācijas uzturēšanas iespējām;
  • attīstītāka empātija un izpratne par citu cilvēku izjūtām, vajadzībām, vēlmēm un bažām;
  • spēja veiksmīgāk izprast situāciju un atbilstoši rīkoties;
  • pilnveidotas komunikācijas prasmes un iemaņas veidot pozitīvu, uzticamu saskarsmi;
  • attīstītas prasmes izteikties skaidri un saprotami, pieņemami dažādu uzvedības stilu pārstāvjiem;
  • māka vadīt sarunas;
Nodarbību norise
Aktīvs prasmju apguves treniņš, iekļaujot teorētisko aspektu apguvi. Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts. Tiek pielietotas dažādas interaktīvās mācību metodes, arī video treniņi.
Norises ilgums
Pamata kursa ilgums - 2 dienas pa 8 stundām dienā. Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespējams sagatavot paplašinātu kursu vairākām dienām, atbilstoši individuālām vajadzībām un vēlmēm. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
 
Māra
Špicberga
Māra Špicberga
Biznesa vadības trenere, mentore
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta