JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
KOMANDAS ATTĪSTĪBA
Attiecības komandā

Komandas attīstības procesā tās dalībniekiem ir svarīgi izprast iekšējo attiecību veidošanās mehānismu, attīstīt savstarpējo atvērtību, spēju uzticēties, uzņemties atbildību, izteikt novērtējumu, diskutēt, kopīgi nodrošināt efektīvu darba uzdevumu izpildi.
Lai attīstītu komandu atbilstoši konkrētās komandas situācijai un vajadzībām, iespējams rīkot dažāda veida interaktīvus komandas treniņus gan dabā, gan telpās, veidojot specifiskas un īpaši pielāgotas programmas, kurās ietverti uzdevumi, kas palīdz izprast esošo situāciju, saskatīt savas komandas un savu kā komandas dalībnieku plusus un mīnusus, izdarīt kopīgus secinājumus un vienoties par komandas attīstības un komandas darba tālākajiem principiem.
Jūsu ieguvumi:
 
  • izpratne par nosacījumiem efektīvas komandas darbības izveidei;
  • skaidrība par katra kolēģa nozīmi un iespējām komandas kopējo mērķu sasniegšanā;
  • sapratne par efektīvu komandas dalībnieku savstarpējo attiecību veidošanu;
  • katra komandas dalībnieka dabiskās personiskās uzvedības tendenču izvērtējums un izpratne;
  • izkoptas sadarbības un savas uzvedības pielāgošanas prasmes;
  • izprasts “komandas profils” – katra komandas dalībnieka esošā, sagaidāmā un vēlamā rīcība konkrētajā lomā/amatā darba izpildes procesos;
  • attīstītas prasmes efektīvi pārredzēt „spēles laukumu”, plānot un izpildīt darbu komandā;
  • konstatēti un iezīmēti komandas darba uzlabojumu virzieni un iespējas;
  • skaidrs plāns savas efektivitātes uzlabošanai komandas darbā katram dalībniekam;
  • kopīgi izstrādātas un pieņemtas saistības efektīvākai komandas darbībai.
Nodarbību norise
Programmu sagatavošanai un norisei izmantojam esošās situācijas analīzi, netradicionālas sadarbības spēles, analīzi, atgriezeniskās saiknes un refleksijas veidošanas sesijas.
Mācību procesā tiek izmantotas pasaules praksē pārbaudītas, uz pieredzi balstītas mācīšanās metodes, apvienojot komandas veidošanas aktivitātes dabā un iekštelpās ar teorijas apguvi.
Nodarbībās var tikt izmantots DiSC® personiskā uzvedības stila modelis un individuālā uzvedības profila apraksts.
Norises ilgums
Pamata programmas ilgums – 2 dienas pa 8 stundām dienā. Ievērojot komandas vajadzību specifiku, iespējams sagatavot programmu arī īsākam vai ilgākam laika periodam.
 
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta