JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
Brutto marža & uzcenojums Atlaide un apjoms Kampaņa Pašizmaksa & kapacitāte
Kalkulators ļauj aprēķināt, pie kādiem nosacījumiem konkrētais produkcijas apjoma palielinājums vai vienreizējs darījums ir izdevīgs, pilnīgāk izmantojot uzņēmuma resursus.
Šis kalkulators ļauj aprēķināt teorētisko rezultātu gadījumos, ja uzņēmumam ir brīva resursu kapacitāte (cilvēki, ražošanas kapacitāte, noliktavas kapacitāte, utt.) un šī kapacitāte tiek aizpildīta. Aprēķins tāpat var parādīt kāda ir minimālā pārdošanas cena ar kādu ir izdevīgi aizpildīt tukšo kapacitāti. Šis aprēķins pielieto Seguma (Contribution) kalkulācijas metodi.
ESOŠAIS DAUDZUMS - šī sekcija jāaizpilda ar esošo situāciju par periodu, kas tiek apskatīts. Preču/ražošanas pašizmaksa jāsadala mainīgajās izmaksās (par gabalu/vienību) un fiksētajās izmaksās kā kopsumma
Mainīgās izmaksas = izmaksas, kas ir tieši atkarīgas no pārdošanas apjoma (piemēram izejvielas, mainīgā algas daļa, iepirkto preču pašizmaksa, utt.)
Fiksētās izmaksas = izmaksas, kas ir nemainīgas (vai ļoti līdzīgas) neatkarīgi no kapacitātes noslodzes un pārdošanas apjoma (piemēram biroja īre, iekārtu nolietojums utt.)
Minimālā cena ar atlaidi = minimālā cena, ko var piemērot, lai nosegtu vismaz ar apjomu saisītās izmaksas (mainīgās izmaksas)
Maksimālais atlaides % = atlaides %, ko var piemērot, lai nosegtu vismaz ar apjomu saistītās izmaksas (mainīgās izmaksas)
Pilnas izmaksas/gab = pašizmaksa uz vienu pārdoto vienību ar pašreizējo kapacitātes noslodzi (mainīgās un fiksētās izmaksas kopā)
PAPILDUS DAUDZUMS - šī sekcija jāaizpilda ar informāciju iespējamajam darījumam, kas varētu aizpildīt brīvo kapacitāti
Piemēram: Līdz šim jūsu kafejnīca vidēji dienā pārdeva 1000 bulciņas ar 50% krāsns un konditoru noslodzi, bet nu jums ir piedāvājums korporatīvam pasākumam pārdot vēl 750 bulciņas, bet ar atlaidi 35% no parastās cenas. Šis tad būtu jāuzskata par ‘papildus daudzumu'
Ievadiet papildus daudzumu un cenu.
Parasti fiksētās izmaksas ir fiksētas neatkarīgi no apjoma, bet šajā gadījumā jūs variet pieskaitīt papildus ‘fiksētās izmaksas’, kas varētu būt saistītas tieši ar šo darījumu (piemēram vienreizēja piegādes maksa).
Nospiediet ‘Aprēķināt’ un salīdziniet Bruto Peļņu ‘ESOŠAJAM DAUDZUMAM’ un ‘KOPĒJAM REZULTĀTAM’; Gadījumos, kad ‘KOPĒJAIS REZULTĀTS’ ir lielāks, papildus darījums ir izdevīgs uzņēmumam
‘Kopējā kapacitātes noslodze’ = šajā rindiņā jūs redzēsiet cik liela būs teorētiskā kapacitātes noslodze ar papildus darījumu; IEVĒROT! = matemātiskās sakarības un aprēķins nestrādā gadījumā, ja teorētiskā kapacitāte tiek pārkāpta un parādās uzraksts ‘Pārsniegta kapacitāte!'
Kapacitātes noslodze = norāda teorētisko pilno pašizmaksu par vienu produkta vienību pie dažādiem organizācijas kapacitātes noslodzes līmeņiem
Apakšējā kalkulatora sadaļa aprēķina teorētisko uzņēmuma bruto peļņas rezultātu pie dažādiem kapacitātes noslodzes līmeņiem un pārdošanas cenām. Šajā sadaļā jūs variet ievadīt vidējo pārdošanas cenu par vienu vienību (jūsu pieņēmums) atkarībā no kopējā pārdošanas daudzuma. Kalkulators aprēķinās vislabāko kapacitātes noslodzes līmeni uzņēmumam ņemot vērā iepriekš ievadītos lielumus => atrodiet rindiņu ar vislielāko skaitli kolonnā ‘Rezultāts' – tas parādīs vislabāko kapacitātes (gabalu) un cenas attiecību.
ESOŠAIS DAUDZUMS
Kapacitātes noslodze, %
Daudzums, gab.
Pārdošanas cena, EUR
Pārdošanas summa, EUR
Pašizmaksa / Tiešās izmaksas
Mainīgās izmaksas, EUR/gab.
Mainīgās izmaksas, EUR kopā
Fiksētās izmaksas, EUR kopā
Bruto peļņa, EUR
Minimālā cena ar atlaidi, EUR/gab.
Maksimālais atlaides lielums, %
Pilnas izmaksas, EUR/gab.
PAPILDUS DAUDZUMS
Kopējā kapacitātes noslodze (ieskaitot papildus daudzumu), %
Papildus daudzums, gab.
Pārdošanas cena, EUR
Pārdošanas summa, EUR
Pašizmaksa / Tiešās izmaksas
Mainīgās izmaksas, EUR
Fiksētās izmaksas, EUR kopā
KOPĒJAIS REZULTĀTS
Kopējā kapacitātes noslodze, %
Kopējais daudzums, gab.
Vidējā pārdošanas cena (kopējā), EUR
Kopējā pārdošanas summa, EUR
Mainīgās izmaksas — kopā, EUR
Fiksētās izmaksas — kopā, EUR
Izmaksas — kopā, EUR
Bruto peļņa, EUR
Pilnās izmaksas, EUR/gab.
Kapacitātes noslodze, % Pilnās izmaksas, EUR/gab.
Mainīgās izmaksas, EUR/gab.
Kapacitātes noslodze, % Daudzums Vid. pārdošanas cena Kopējās izmaksas Rezultāts
Detalizētāk par lietotajiem terminiem, aprēķinu, tā matemātisko pamatojumu un pielietojumu reālajā dzīvē variet uzzināt apmeklējot apmācību kursu Inteliģentu cenu veidošanas un finanšu pamati tirdzniecības vadītājiem, cenu veidotājiem un pārdevējiem.
Aigars
Kokins Aigars Kokins
Finanšu konsultants, biznesa vadības treneris


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta